Company

Podjetje Knauf Insulation je bilo v Sloveniji registrirano v letu 2007, sicer pa gre za javnosti v preteklosti bolj poznano podjetje Termo. Družinsko podjetje Knauf je namreč v preteklem desetletju ustanovilo posebno izolacijsko divizijo Knauf Insulation ter v procesu širitve v letu 2006 prevzelo tudi škofjeloškega proizvajalca izolacij iz kamene volne Termo.

Podjetje je s svojo 50-letno tradicijo jamstvo za kvaliteto in razvoj tudi v prihodnje. Imamo obilo izkušenj pri proizvodnji in uporabi izolacijskega materiala iz kamene volne za različne namene – od gradbeništva, energetike, do industrije in ladjedelništva. S preko 300 zaposlenimi v škofjeloški enoti Knauf Insulation proizvedemo več kot 100.000 t izolacije iz kamene volne. Ponudbi izolacijskih materialov smo dodali tudi stekleno volno nove generacije z vezivi na bio osnovi.

Dobro organiziranost in pozitivno naravnanost do okolja in zaposlenih potrjujejo tudi pridobljeni certifikati ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 in ISO 50001, zdravstveno neoporečnost in biorazgradljivost potrjujeta certifikata RAL in EUCEB, kvaliteto izdelkov pa pridobljeni certifikati CE. Smo največji proizvodni obrat v skupini z dobrimi perspektivami za delo in razvoj tudi v prihodnje.

Uspešnost poslovanja bomo nadgrajevali z dodatnimi razvojnimi impulzi ter posvetili posebno pozornost tudi skrbi za naše naravno in družbeno okolje.

Vision

Biti najboljši na področju izolacijskih materialov, to je naša vizija. Pri tem se zavedamo velikega pomena skrbi za kakovost, ravnanja z okoljem in zagotavljanja varnega in zdravega dela v delovnem okolju. To politiko dopolnjujejo konkretni in merljivi cilji izboljšanja.