PGZ je samostojno, prostovoljno interesno združenje in stičišče regijskih samostojnih podjetnikov, mikro in malih podjetij ter srednjih in velikih podjetij. Zastopa interese članov v odnosih z državo, pri oblikovanju in zagotavljanju pogojev dela ter gospodarskega razvoja.

Primorska gospodarska zbornica nudi članom nabor storitev za podporo poslovanju in zagotavljanju konkurenčnosti, ker je:

  • edina gospodarska zbornica v Obalno-kraški regiji, ki združuje skoraj 70% gospodarskega potenciala regije.
  • samostojna, saj člani zbornice preko skupščine in upravnega odbora oblikujejo vsebino njenega delovanja.
  • reprezentativna in povezana v sistem Gospodarske zbornice Slovenije. Člani PGZ lahko koristijo storitve GZS.
  • odprta za vse, ki želijo sodelovati. To potrjuje vse večje število pridruženih članov (razvojne in raziskovalne inštitucije, tuje zbornice, mednarodna združenja in zveze, itd.)
  • stičišče medsebojnih poslovnih stikov. Povezujev samostojne podjetnike, mikro, mala, srednja in velika podjetja v gospodarsko celoto na območju sedmih regijskih občin.