Po završetku školovanja, učenici mogu pristupiti polaganju Državne mature, te stječu pravo upisa na željeni fakultet ili nastavak obrazovanja i napredovanja u struci.
Po završetku petogodišnjeg školovanja stečenom diplomom mogu konkurirati na tržištu rada.
 Medicinske sestre/tehničari pomažu pri liječenju i njegovanju bolesnih i drugih osoba kojima je potrebna zdravstvena pomoć i njega, te rade na unapređivanju i jačanju zdravlja i sprečavanju bolesti
 Osnovni poslovi sestrinske skrbi uključuju organizaciju i provedbu rada s pacijentima i štićenicima, provođenje određenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka, njega pacijenata i štićenika, davanje uputa, vođenje dokumentacije i slično
Poslovi i zadaće medicinske sestre ovise o radnom mjestu (glavna, odjelna ili timska sestra u bolnici, medicinska sestra u domu za skrb različitih kategorija korisnika i sl.)